Tempo Allegro v Praze je trvale uzavřeno, ale rádi Vás uvidíme v Prosecco Děčín.

Tempo Allegro in Prague had closed down but we’ll be happy to see you in Prosecco Děčín.